Share:

Jornada sobre l'adaptació de ports, platges i passejos marítims de la costa catalana al canvi climàtic

Lloc: Campus Nord UPC, Ed. Vèrtex, Sala d’Actes

Jornada sobre l'adaptacióde ports, platges i passejos marítims de la costa catalana al canvi climàtic

Dijous, 7 de març de 2024 de 17h a 19h
Lloc: Campus Nord UPC, Ed. Vèrtex, Sala d’Actes

Moderador: Daniel González-Marco, rec. LIM-CIIRC/UPC i Prof. de l’Escola de Camins
17:00h-17:20h Benvinguda i presentació

 • Francesc Sutrias, secretari de Territori, Urbanisme i Agenda Urbana, i president del CIIRC
 • Anna Barnadas, secretària general d’Acció Climàtica
 • Esther Real, directora de l’Escola de camins

17:20h-18:30h Ponències

 • 17:20h Iniciatives per fer front a l’adaptació climàtica
  • Gabriel Borràs, cap del Àrea d’Adaptació del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
 • 17:45h Adaptació dels ports al canvi climàtic
  • Joan Pau Sierra, rec.LIM-CIIRC/UPC i Prof. de l’Escola de Camins
  • AgustínSánchez-Arcilla, rec. LIM-CIIRC/UPCiProf. de l’Escola de Camins
 • 18:05h Adaptació dels passejos marítims al canvi climàtic
  • F. Xavier Gironella, rec. LIM-CIIRC/UPC i Prof. de l’Escola de Camins
 • 18:30h Adaptació de les platges al canvi climàtic amb el suport del SIDL
  • Jordi Pinyol, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
  • Vicenç Gracia, rec. LIM-CIIRC/UPC i Prof. de l’Escola de Camins

18:30h-19:00h Cloenda

 • Climent Molins, vicerector de Transferència, Innovació i Emprenedoria de la UPC
 • Marc Sanglas, secretari d’Infraestructures i de Mobilitat
 • Agustín Sánchez-Arcilla, vicepresident del CIIRC i professor de l’Escola de Camins