LIM/UPC

imagen

El Laboratori d'Enginyeria Marítima de la Universitat Politécnica de Catalunya · BarcelonaTech (LIM/UPC) és un centre de recerca (CER) dintre de la estructura del Departament d'Enginyeria civil i ambiental de la Escola d'Enginyeria Civil de Barcelona . LIM/UPC és una entitat pública d'investigació sense ànim de lucre. Els seus objectius són la generació i transferència del coneixement i la tecnologia, la investigació i la preparació de professionals i investigadors altamente qualificats en el camp de l'enginyeria marítima i les ciències marines.

LIM/UPC es va fundar el 1987 i està format per investigadors molt qualificats i de diverses disciplines tècniques i científiques. Les línies de treball són: hidrodinàmica costera i estuària, clima i qualitat del medi ambient marí, física i enginyeria oceanogràfica, enginyeria i morfologia costanera, enginyeria portuària i gestió de la zona costera i els recursos costaners.

LIM/UPC ha desenvolupat un avançat conjunt de models numèrics i disposa d'una infraestructura de laboratori i camp dissenyat per dur a terme la verificació experimental dels projectes desenvolupats

El canal d'investigació CIEM ha estat seleccionat com una "Large Scale Facility" per la Unió Europea des de 1997 i com una Instal·lació d'Investigació Singular d'Espanya des de 2006.

LIM/UPC forma part de MARHIS, Maritime Aggregated Research Hydraulic Infrastructures , una infraestructura d'investigació distribuïda (ICTS) del Ministeri d'Economia i Competitivitat a Espanya.

Notícies