Comparteix:

LIM

Platja

El Laboratori d'Enginyeria Marítima (LIM / UPC) És Un Centre d'Investigació situat a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona de la UPC (Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental). El treball de recerca desenvolupat abasta els principals processos físics que ocorren a la zona costanera i plataforma continental, cobrint tant la part emergida com la submergida de la frontera terra-mar i amb especial èmfasi en les interaccions d'aquests processos amb infraestructures típiques de l'enginyeria civil al mar.

El treball del LIM/UPC es desenvolupa tant en investigació bàsica com aplicada, dintre dels camps següents:

  • Oceanografia costanera i enginyeria oceanogràfica
  • Anàlisi funcional i resistent d'estructures portuàries i costaneres
  • Qualitat fisicoquímica de les aigües costaneres
  • Clima marítim: variabilitat i canvi climàtic

Aquesta activitat investigadora beneficia a través del Centre de Transferència i Tecnologia de la UPC, a organismes públics i empreses privades nacionals i estrangeres. També beneficia el manteniment d'una docència actual i basada en casos d'estudi reals de la nostra costa. El resultat es mostra en l'abundant producció de publicacions i comunicacions que realitza el grup

En reconeixement a aquesta tasca, el LIM/UPC ha estat reconegut com Instal·lació Científico Tècnica Singular (ICTS) pel ministeri espanyol d'economia i competitivitat. El canal hidràulic CIEM que gestiona el grup va ser reconegut com a instal·lació singular de la Unió Europea el 1996

Platja