Comparteix:

Investigació

Els projectes que desenvolupa el Laboratori d'Enginyeria Marítima (LIM / UPC) utilitzen:

  • Models numèrics tant de desenvolupament propi com versions adaptades dels principals codis d'ús comunitari

  • Mesures de camp, tant amb equipament comercial avançat com amb equipament de desenvolupament propi o utilitzant equips sofisticats que han desenvolupat altres grups de recerca europeus

  • Modelat físic a escala reduïda i a gran escala utilitzant per a això la piscina i canals d'onatge de diferents dimensions del LIM/UPC

  • Plantejaments híbrids que combinen en funció de les prestacions de models numèrics o físics el millor d'ambdues tecnologies per així donar una millor resposta a les qüestions teòriques o de disseny i construcció plantejades

  • Plantejaments combinats en que, per l'especial dificultat o incertesa en el problema que s'aborda, és aconsellable combinar models numèrics o hidràulics amb mesures de camp

El finançament va a càrrec de fons europeus, nacionals i autonòmics i fons privats.