Comparteix:

Màsters

Courses imparted by LIM/UPC staff in Master programs.

El personal del LIM / UPC col·labora activament en la docència de diferents programes de Màster, sent al seu torn coordinadors d'alguns d'ells.

Màster d'Oceanografia i Gestió del Medi Marí

Aquest màster interuniversitari constitueix el programa de formació reglada de postgrau que ofereixen la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) a titulats en ciències experimentals i enginyeries que vulguin especialitzar-se en Ciències del Mar per motius professionals o per estudiar el doctorat i seguir la carrera científica. La coordinació acadèmica d'aquest Màster per part de la UPC es realitza des del LIM / UPC (Prof. José A. Jiménez).

Master

Coastal and Marine Engineering and Management (CoMEM)

The Erasmus Mundus Master Course in Coastal and Marine Engineering and Management (CoMEM), is a two-year English taught international Master's programme. The programme is offered by a consortium of five European universities (The Norwegian University of Science and Technology (NO); Universitat Politècnica de Catalunya·BarcelonaTech (ES); Technical University of Delft (NL); City University London (UK); University of Southampton (UK)). The academic coordination in the UPC is done by LIM/UPC (Ass. Prof. Cesar Mösso).

Link to the official CoMEM website

Màster en Enginyeria i Gestió Portuària i Costanera

Aquest Màster està organitzat pel LIM / UPC i compta com a promotors a Ports de l'Estat, Ports de la Generalitat, el Port de Barcelona i el Centre Internacional d'Investigació dels Recursos Costaners. El programa està dissenyat per a formar professionals especialitzats en temes portuaris i costaners capaços de resoldre els múltiples conflictes als quals s'enfronta la nostra societat a la zona litoral (coexistència de ports i platges, alimentacions artificials de durada limitada, ascens del nivell mitjà del mar a causa l'escalfament global, ...) És, per tant, un sector en què l'acumulació d'usos i infraestructures exigirà nous professionals de manera continuada en les pròximes dècades.

El programa del Màster ofereix una combinació original de temes d'enginyeria, oceanografia i gestió que ajudin a la sostenibilitat econòmica i ambiental de la considerable activitat productiva que es recolza en la zona costanera. Les assignatures propostes combinen anàlisi computacional i modelatge en laboratori hidràulic, gestió de grans volums de dades i aplicacions a problemes concrets. Tot això il·lustrat des del començament amb casos pràctics procedents de les entitats promotores. És un programa docent que permetrà a l'alumne un contacte continuat amb centres de recerca avançats i empreses públiques i privades del sector, integrant investigació (projectes en marxa de la Unió Europea) amb la construcció i contractació tradicional (experiència de casos concrets, portuaris i costaners ). També integra elements de futur (desafiaments del canvi climàtic per a la sostenibilitat de la costa) amb la necessitat de recolzar-se en les infraestructures existents (dics, molls i espigons). Finalment, afegeix l'enginyeria i la gestió per resoldre l'abundant problemàtica actual de la nostra franja costanera a partir de casos pràctics de la costa espanyola.

Descàrrega del pòster oficial del Màster

Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports

Aquest és el màster oficial que habilita per exercir la professió regulada d'Enginyer/a de Camins, Canals i Ports i té com a objectiu la formació d'enginyers multidisciplinaris amb una àmplia competència tecnològica generalista en les àrees tradicionals de l'enginyeria, com són el disseny, la investigació i el anàlisi. El pla d'estudis reforça els coneixements físic-matemàtics i tècnics i científics adquirits en els estudis de grau; ensenya a crear i utilitzar les tècniques més avançades i experimentals de modelització en l'enginyeria i permeten accedir al doctorat. Els professors del LIM / UPC col·laboren amb la docència de les assignatures en l'àmbit de l'Enginyeria Marítima i Costanera.

Master