Comparteix:

Laboratori

Img

El ICIEM és la infraestructura on el LIM / UPC porta a terme l'ensenyament, la recerca i la transferència de tecnologia basada en l'experimentació amb models físics a escala en el camp de l'Enginyeria Marítima i costanera.

Les principals isntalacions són:

Descarrega el fulletó del CIEM

Una part important de la investigació actual realitzada al CIEM és recolzada pel projecte europeu Hydralab+ , que permet proporcionar accés a les instal·lacions del canal a investigadors externs

LIM/UPC és part de MARHIS, Maritime Aggregated Research Hydraulic Infrastructures, una infraestructura de recerca (ICTS) del Ministeri d'Economia i Competitivitat d'Espanya.

img