Comparteix:

Estructures portuaries i costaneres

Img

Disseny d’estructures portuàries i de defensa de costes (dics escullera, dics verticals, espigons, estructures submergides, revestiments i murs de protecció) mitjançant anàlisi numèric i experimental incloent dades de camp.

Anàlisi de l’estabilitat de les estructures i el seu impacte hidromorfològic. Anàlisi d’estructures offshore en aigües someres, considerant les sol•licitacions de retrontage i corrents.

img