Comparteix:

Enginyeria Física i Oceanogràfica

Img

Estudi de fenòmens naturals oceanogràfics de naturalesa i escales diverses (ones de superfície lliure de curt període, marees, circulació geostròfica, corrents induïts per vent) que es desenvolupen a la plataforma i al talús continental.

La metodologia d’estudi incorpora l’ús de tècniques d’observació in-situ mitjançant perfiladors i instruments de registre autònom, modelització numèrica tridimensional i teledetecció en les bandes visibles, infraroges i de microones de l’espectre electromagnètic.

img