Comparteix:

Gestió de la Zona Costanera

La zona costanera és una de les zones més productives de la Terra, el que l'ha convertit en un pol d'atracció i concentració de la població. Des de la perspectiva humana, proporciona espai per a l'habitatge i el desenvolupament d'infraestructures; béns i serveis per al desenvolupament de les activitats humanes (econòmiques) i serveis ecosistèmics que proporcionen beneficis tangibles i intangibles per al desenvolupament humà. A causa d'això, una de les característiques principals d'aquesta zona és la seva alta susceptibilitat als impactes deguts a l'acumulació de pressions induïdes per l'home. A més, els riscos naturals (incloent el canvi climàtic) augmenten la pressió sobre el sistema i els impactes resultants poden esdevenir un important motor dels canvis d'ús a la zona costanera. Per tot això, la gestió costanera ha de considerar aquests condicionants per minimitzar adequadament els impactes associats, i per optimitzar l'ús de la zona costanera a la vegada que es protegeixen els seus valors naturals.

 

Dins d'aquest marc, la investigació realitzada en el LIM / UPC es centra en els principals temes relacionats amb la interacció entre la dinàmica del sistema costaner i l'ús, conservació i gestió de la zona costanera. Així, entre d'altres temes, treballem en:

 

Gestió de platges i costes

Anàlisi de vulnerabilitat i risc costaner a múltiples agents

Impacte del canvi climàtic i mesures d'adaptació a la zona costanera

Influència i impacte de les pressions antròpiques a la zona costanera

Turisme costaner i platges recreatives

Aspectes ambientals a la zona costanera

 

 

Contacte: Prof. José A Jiménez