Comparteix:

Servei d'Infrastructura Tècnica

Img

El Servei d’Infraestructura Tècnica (SITEC) té per missió el desenvolupament i realització d’activitats experimentals en el camp de l'enginyeria costanera, marítima i oceanogràfica. Les seves tasques cobreixen tant els treballs en laboratori com de camp relacionats amb projectes de recerca així com en el marc de convenis amb institucions, centres públics i empreses privades. Igualment, el SITEC duu a terme treballs propis associats al desenvolupament de sistemes i tècniques experimentals.

img