Comparteix:

Morfodinàmica i Procesos Costaners

Img

Identificació, quantificació i previsió dels processos físics que tenen lloc a la zona costanera, així com dels factors que els indueixen.

Les activitats realitzades van des de la simulació detallada d’un perfil de platja fins als estudis de previsió de l’evolució de la línia de costa a mig i llarg termini.

Es realitza un tractament i interpretació de dades de camp, càlculs de tasses de transport de sediments, balanços sedimentaris, anàlisi morfodinàmic de platges, estudi d’impacte de zones costaneres sobre la morfologia del litoral, etc.

img